ที่ที่สร้างจากหัวใจและจิตวิญญาณของแม่ ถึงลูกๆทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนหิ่งห้อยค่ะ

บันทึกรักจากแม่ให้ลูกชายทั้งสอง
ถึงกานติและกวีที่รัก

แม่ตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยแรกของหนู ให้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มิตรภาพที่ดี ให้หนูได้ใช้เวลาในทุกๆวัน ที่จะค้นหาพลังในตัวหนู อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติที่สุด ที่ที่หนูจะสามารถมองเห็นความงดงามของการเติบโตของพืชผักต่างๆที่หนูเพาะหว่านและเอาใจใส่ ได้เห็นการพึ่งพาอาศัย ของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่
ได้รู้ว่าอาหารแต่ละมื้อที่กินไปมาจากไหน และเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเกษตรกรจะปลูกพืชจนได้ของกินมาหนึ่งจาน
ไก่ที่หนูเลี้ยงไม่ได้ออกไข่ทุกวัน มันออกไข่ตามธรรมชาติของมัน

ถ้าหนูร้อนตอนกลางวัน ให้หนูหากิจกรรมอย่างอื่นทำที่มากกว่าเข้าไปตากแอร์ หนูเรียนรู้คณิตศาสตร์จากสิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิต เมื่อฤดูกาลเปลี่ยน… More


Source

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *