ʜᴏᴡ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ꜰᴇᴇʟɪɴɢ ᴛᴏᴅᴀʏ?
 อารมณ์นี้สีอะไรนะ กับวิชา Drama ของพวกเรา
 เด็กๆได้ส...
ʜᴏᴡ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ꜰᴇᴇʟɪɴɢ ᴛᴏᴅᴀʏ? อารมณ์นี้สีอะไรนะ กับวิชา Drama ของพวกเรา เด็กๆได้สำรวจ ทำความรู้จัก กับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ และเชื่อมโยงกับเรื่องราวของตัวเขา ยิ่งเด็กๆรู้จักความรู้สึกต่างๆได้กีเท่าไหร่ เด็กๆจะยิ่วเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น พวกเขาจะดูแลและจัดการตัวเองได้ดีขึ้น […]