ช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปไวเสมอ สัปดาห์แรกของ summer camp ผ่านไปแล้วค้าบ กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ยังมีอีกเต็มกระเป๋าเลย สำหรับสัปดาห์แรกแม่จูนขอให้หนึ่งประโยคนี้ค้าบ “ยิ่งรู้จักยิ่งรักเด็กๆทุกคนเลย” ☀️💛 Source