วันแสดงผลงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของเด็กๆ Firefly Forest School ค่ะ เด็กๆได้มี...
วันแสดงผลงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของเด็กๆ Firefly Forest School ค่ะ เด็กๆได้มีโอกาสออกแบบ เลือกการแสดงของตนเอง จัดโต๊ะ ทำป้ายชื่อ ตามความชอบของตัวพวกเขาเองเลย ตลอดอาทิตย์นั้น เราเลยเห็นนักออกแบบและนักสร้างสรรค์เต็มห้องเรียนเลยค่ะ อีกอาทิตย์กว่าๆ เทอม […]