𝚆𝚎𝚎𝚔 𝟷
เมล็ดพันธุ์เป็นพลังของชีวิต
หากขาดน้ำ ขาดแสงแดดขาดแร่ธาตุหรือออกซิเจน เม็...
𝚆𝚎𝚎𝚔 𝟷 🌱เมล็ดพันธุ์เป็นพลังของชีวิต🌟 หากขาดน้ำ ขาดแสงแดดขาดแร่ธาตุหรือออกซิเจน เม็ดพันธุ์คงหยุดการเติบโต…หรือหากได้รับมากเกินไปทั้งน้ำแสงแดด เมล็ดพันธุ์ก็คงจะเฉาตายไปเช่นกัน. . “ความสวยงามและความสมบูรณ์ คือ ความพอเหมาะพอดีที่ยั่งยืน” 🌳 เช่นเดียวกับเด็กๆที่กำลังอยู่ในช่วงวัยการเรียนรู้ หากเด็กๆไม่ได้เจอสิ่งแวดล้อมที่ดี การเรียนรู้ที่พอดี สัมคม […]