𝗙𝗶𝗹𝗺 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗶𝗻 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹. 
 𝗕𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻.
 คลับเด็กสร้างหนังหลังเลิกเรี...
𝗙𝗶𝗹𝗺 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗶𝗻 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹. 🎞📽🎥 𝗕𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻. คลับเด็กสร้างหนังหลังเลิกเรียนของโรงเรียนหิ่งห้อยค่ะ ฝากติดตามผลงานของพวกเขาในเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะ 🥰💓 Source