𝗦𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀
𝗕𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗡𝗼𝗼 

วันนี้พ่อหนูของเรา ชวนเด็กๆเรียนรู้วิธีปฐ...
𝗦𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗮𝗹 𝗦𝗸𝗶𝗹𝗹 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀 𝗕𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗡𝗼𝗼  วันนี้พ่อหนูของเรา ชวนเด็กๆเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และสัตว์มีพิษ เพื่อให้เด็กๆ นำความรู้เหล่านี้จิดตัวไปทุกที่ โดยเฉพาะเวลาเข้าป่า ตามวิถีเด็ก Firefly […]