ชวนเพื่อนๆเรียนเรื่องผีเสื้อกันค่า

𝔾𝕒𝕟𝕕𝕙𝕚 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪 
 𝔽𝕚𝕣𝕖𝕗𝕝𝕪 𝔽𝕠𝕣𝕖𝕤𝕥 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝
 𝒥𝓊𝓃𝑒
 ...
ชวนเพื่อนๆเรียนเรื่องผีเสื้อกันค่า 𝔾𝕒𝕟𝕕𝕙𝕚 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪 𝔽𝕚𝕣𝕖𝕗𝕝𝕪 𝔽𝕠𝕣𝕖𝕤𝕥 𝕊𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝 𝒥𝓊𝓃𝑒 𝒲𝑒𝑒𝓀 𝟣 : 𝒷𝓊𝓉𝓉𝑒𝓇𝒻𝓁𝒾𝑒𝓈 𝒮𝓉𝓊𝒹𝓎 𝒲𝑒𝑒𝓀. หลังจากที่เจ้าผีเสื้อค่อยๆออกจากดักแด้ทีละตัวสองตัว กานติก็เริ่มทำความรู้จักการจากลา กานติชะเง้อบนต้นไม้ทุกวันว่าผีเสื้อของเค้าจะกลับมามั้ย […]