ชั่วโมงศิลปะเป็นชั่วโมงแห่งการต้องมนตร์ เราอ่อนโยน เราใส่ใจ เราให้เวลา กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เห็นได้ว่าชั่วโมงเหล่านี้ทำงานกับหัวใจและภายในของพวกเขามากๆ เพลงที่เราเปิดคลอเบาๆ ช่วยให้จังหวะลมหายใจของทุกคนช้าตามลงไปด้วย เป็นอีกหนึ่งคลาสที่แม่จูนประทับใจ🥰 Source