โรงเรียนของเรา ให้ต้นไม้ ใบหญ้า 
ดิน ฟ้า อากาศ เป็นคุณครู 
ให้พ่อแม่เป็นเพื่อนร่...
โรงเรียนของเรา ให้ต้นไม้ ใบหญ้า ดิน ฟ้า อากาศ เป็นคุณครู ให้พ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมห้อง ให้ห้องเรียนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ส่วนเราเองทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในชั้นเรียนเท่านั้น วิชาในห้องเรียนธรรมชาติ เชิญชวนพวกเขาให้ทำความรู้จักกับธรรมชาติ เข้าใจในธรรมชาติ ทั้งของตัวเอง บ้านที่เราอยู่ร่วมกัน และผู้อื่นรอบๆตัว […]