ห้องเรียนธรรมชาติ :
 เดินป่าเส้นทางสถานีวิจัยฯ ดอยหลวงเชียงดาว เราเปิดเทอมกันเข้...
ห้องเรียนธรรมชาติ :🌳🍂🍄 เดินป่าเส้นทางสถานีวิจัยฯ ดอยหลวงเชียงดาว เราเปิดเทอมกันเข้าอาทิตย์ที่ 3 แล้ว แต่รูปสวยๆจากทริป Into the woods camp ครั้งที่ 20 ยังคงสวยงามและลงไม่หมด หลังจากนอนที่แม่กลางหลวง […]