ดีใจที่ครอบครัวหิ่งห้อยของเรา เต็มไปด้วยผู้คนที่มีเป้าหมายและพลังงานคล้ายกัน เราใกล้ชิด ห่วงใยและสนับสนุนกันและกันเสมอ ห้องเรียนของพ่อแม่ ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นห้องเรียนของครอบครัวน้องพิปพา คุณพ่อมิงค์และคุณแม่พิงค์ Mind Power Trader ได้แบ่งปันประสบการณ์การเทรดที่เข้าใจง่าย เข้าถึง และเห็นภาพได้ ให้ผู้ปกครองที่มีความรู้ในเรื่องนี้เป็นศูนย์อย่างเรา ฟังแล้วเข้าใจได้ […]