ที่ที่สร้างจากหัวใจและจิตวิญญาณของแม่ ถึงลูกๆทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรงเรียนหิ่งห้อยค่ะ บันทึกรักจากแม่ให้ลูกชายทั้งสอง ถึงกานติและกวีที่รัก แม่ตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยแรกของหนู ให้เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มิตรภาพที่ดี ให้หนูได้ใช้เวลาในทุกๆวัน ที่จะค้นหาพลังในตัวหนู อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติที่สุด ที่ที่หนูจะสามารถมองเห็นความงดงามของการเติบโตของพืชผักต่างๆที่หนูเพาะหว่านและเอาใจใส่ ได้เห็นการพึ่งพาอาศัย ของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ได้รู้ว่าอาหารแต่ละมื้อที่กินไปมาจากไหน และเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเกษตรกรจะปลูกพืชจนได้ของกินมาหนึ่งจาน […]