ทุกสิ่งในฟาร์มล้วนเติบโตเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์เรา พืชผัก ผลไม้ ข้าว และสัตว์ต่างๆ ต่างให้อาหาร แปรเปลี่ยนเป็นข้าวของเครื่องใช้ เราพาเด็กๆไปเรียนรู้ ใช้สองตาเห็น หัวใจทำงาน เชื่อมโยงกับพวกเขา ให้พวกเขาเห็นถึงการเสียสละ ในการใช้ทุกคืนวันเพื่อการเติบโตเพื่อให้พวกเราได้อิ่ม ได้กิน ได้ใช้กัน ฟาร์ม […]
ทุกสิ่งในฟาร์มล้วนเติบโตเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์เรา พืชผัก ผลไม้ ข้าว และสั...
ทุกสิ่งในฟาร์มล้วนเติบโตเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์เรา พืชผัก ผลไม้ ข้าว และสัตว์ต่างๆ ต่างให้อาหาร แปรเปลี่ยนเป็นข้าวของเครื่องใช้ เราพาเด็กๆไปเรียนรู้ ใช้สองตาเห็น หัวใจทำงาน เชื่อมโยงกับพวกเขา ให้พวกเขาเห็นถึงการเสียสละ ในการใช้ทุกคืนวันเพื่อการเติบโตเพื่อให้พวกเราได้อิ่ม ได้กิน ได้ใช้กัน ฟาร์ม […]