Singing Class with ครูเหมี่ยว
 ทุกๆวันพุธจะเป็นวันของการร้อง เต้น เล่นละคร และ...
Singing Class with ครูเหมี่ยว ทุกๆวันพุธจะเป็นวันของการร้อง เต้น เล่นละคร และฝึกการใช้ร่างกายและ Mindfulness ของโรงเรียนเรา เทอมนี้ได้รับเกียรติจากครูเหมี่ยว คุณครูสอนร้องเพลงคนเก่ง มาพาเด็กๆฝึกการใช้เสียง หายใจ และฝึกการฟังโน๊ต เสียงเปียโนที่ดังทุกๆวันพุธ […]
Singing Class with ครูเหมี่ยว
 ทุกๆวันพุธจะเป็นวันของการร้อง เต้น เล่นละคร และฝึ...
Singing Class with ครูเหมี่ยว ทุกๆวันพุธจะเป็นวันของการร้อง เต้น เล่นละคร และฝึกการใช้ร่างกายและ Mindfulness ของโรงเรียนเรา เทอมนี้ได้รับเกียรติจากครูเหมี่ยว คุณครูสอนร้องเพลงคนเก่ง มาพาเด็กๆฝึกการใช้เสียง หายใจ และฝึกการฟังโน๊ต เสียงเปียโนที่ดังทุกๆวันพุธ […]