ทุกๆวันศุกร์ห้องเรียนของเราจะออกนอกสถานที่กับทุกๆคนในครอบครัว เพื่อเรียนในห้องเร...
ทุกๆวันศุกร์ห้องเรียนของเราจะออกนอกสถานที่กับทุกๆคนในครอบครัว เพื่อเรียนในห้องเรียนธรรมชาติและเรียนว่ายน้ำค่ะ ถือว่าวันศุกร์เป็นวันครอบครัวของโรงเรียนเราเลย Source