ประกาศขยายกลุ่มเพิ่ม เพื่อรับสมัครเพื่อนร่วมห้องค่า🌞🌞เนื่องจาก Summer Camp ทั้งสองกลุ่มที่เปิดรับสมัครไปก่อนหน้า เต็มหมดทุกที่นั่ง ❌❌ รวมถึงที่นั่งสำรองด้วย เราจึงเปิดกลุ่มเพิ่มตามคำเรียกร้องของผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านค่า เราสามารถรับเพิ่มได้เพียง 6 ที่นั่งต่อกลุ่มเท่านั้น‼️💗💗 (กลุ่มนี้จะเป็นเพื่อนร่วมห้องของเด็กๆ FFS Generation 2 […]