𝗠𝗼𝗼𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗪𝗲𝗲𝗸
การเชื่อมประสบการณ์ผ่านความรู้สึก ทำให้เด็กๆจดจำได้ขึ้นใจ การได้...
𝗠𝗼𝗼𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗪𝗲𝗲𝗸🌜🌛 การเชื่อมประสบการณ์ผ่านความรู้สึก ทำให้เด็กๆจดจำได้ขึ้นใจ การได้ใช้สองมือสัมผัส สองตามองเห็น จมูกได้กลิ่น หูได้ยิน ลิ้นได้สัมผัส หัวใจได้ทำงาน ทำให้เค้าเกิดการเรียนรู้ เราพาพวกเขาไปท่องโลกพระจันทร์ในจินตนาการ ผ่านห้องเรียนที่แปลงร่างไปในทุกๆอาทิตย์ เรารู้จัก Neil […]
𝗠𝗼𝗼𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗪𝗲𝗲𝗸
 การเชื่อมประสบการณ์ผ่านความรู้สึก ทำให้เด็กๆจดจำได้ขึ้นใจ การได...
𝗠𝗼𝗼𝗻 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘆 𝗪𝗲𝗲𝗸🌜🌛 การเชื่อมประสบการณ์ผ่านความรู้สึก ทำให้เด็กๆจดจำได้ขึ้นใจ การได้ใช้สองมือสัมผัส สองตามองเห็น จมูกได้กลิ่น หูได้ยิน ลิ้นได้สัมผัส หัวใจได้ทำงาน ทำให้เค้าเกิดการเรียนรู้ เราพาพวกเขาไปท่องโลกพระจันทร์ในจินตนาการ ผ่านห้องเรียนที่แปลงร่างไปในทุกๆอาทิตย์ เรารู้จัก Neil […]