𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐇𝐮𝐧𝐠𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐫𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬.
 นิทานสุดโปรดขวัญใจเด็กๆ ของคุณปู่ Eric ...
𝐓𝐡𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐲 𝐇𝐮𝐧𝐠𝐫𝐲 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐫𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬.🐛 นิทานสุดโปรดขวัญใจเด็กๆ ของคุณปู่ Eric Carle ยังคงให้ทั้งความสนุกและความรู้ซ่อนอยู่มากมายในหนังสือ การนับเลข วันในสัปดาห์ วงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อ แถมพวกเรายังได้นำไปใช้ทำกิจกรรมอื่นๆในห้องเรียนได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลย สมเป็นหนึ่งในหนังสือนิทานในดวงใจของพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ Source