Shadow play หนึ่งในกิจกรรมโปรดของ Camp เราค้าบ 
 นิทานหิ่งห้อยในแคมป์ที่ผ่านมา...
Shadow play หนึ่งในกิจกรรมโปรดของ Camp เราค้าบ นิทานหิ่งห้อยในแคมป์ที่ผ่านมา นำแสดงโดยเด็กชายและเด็กหญิงเจ้าหญิงเจ้าชายค้าบ Source