พืชทุกชนิด จะเติบโตได้หากเราหมั่นรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแล เราเองก็เช่นกัน เมื่อเราเริ่มรู้จัก การใส่ใจดูแลต้นไม้ในสวนของเราแล้ว ตัวเด็กๆเองก็คงจะเริ่มเข้าใจ ถึงการหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ยให้กับร่างกายและจิตวิญญาณของตัวพวกเขาเอง และคนที่พวกเขารักอีกด้วย ขอบคุณพ่อหนูสำหรับวิชา Secret Garden ค่า💚👨🏻‍🌾 Source