𝐅𝐢𝐫𝐞𝐟𝐥𝐲 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 
ᴍᴀʀᴄʜ ᴡᴇᴇᴋ 1  : ʙɪʀᴅ&ɴᴇꜱᴛ ꜱᴛᴜᴅʏ ᴡᴇᴇᴋ

สัปดาห์ที่ผ่านมาห้อ...
𝐅𝐢𝐫𝐞𝐟𝐥𝐲 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 ᴍᴀʀᴄʜ ᴡᴇᴇᴋ 1 : ʙɪʀᴅ&ɴᴇꜱᴛ ꜱᴛᴜᴅʏ ᴡᴇᴇᴋ สัปดาห์ที่ผ่านมาห้องเรียนธรรมชาติของเราเรียนกันเรื่องนกและบ้านของนกกันค่ะ เราสวมรอยเป็นนักสืบนก เราสร้างบ้านนกและบ้านของเรา จากเจ้าไข่ที่หลับใหลกลายเป็นเจ้านกน้อยโผบินได้ ความลับที่ซ่อนอยู่ในบทเรียนนี้ที่เด็กๆค้นพบก็คือ “เมื่อลองหลับตาและเงียบซักพัก […]