Read Aloud คือส่วนหนึ่งของรายวิชาบ้านเราค้าบบ เรียนไปเล่นไป ส่วนใหญ่อยู่ในป่า วั...
Read Aloud คือส่วนหนึ่งของรายวิชาบ้านเราค้าบบ เรียนไปเล่นไป ส่วนใหญ่อยู่ในป่า วันนี้มาจับหนังสือ ลูกอ่านได้ทั้งเล่มแล้วดีใจเลยค่ะ หนังสือ Green Eggs and Ham เป็นอีกเล่มที่เด็กๆจะสนุกในการอ่านค่ะ หนังสือเล่มหนาหน่อย อ่านบ้างแวะพักระหว่างทางบ้างดีเลยค่า ถ้าถามว่าอะไรคือผลสรุปทั้งหมดของปีนี้ […]