อีกหนึ่งวันกับทริปเดินป่าของกานติค้าบ
 Nature is calling.

อีกหนึ่งทริปที่ประทับ...
อีกหนึ่งวันกับทริปเดินป่าของกานติค้าบ Nature is calling. อีกหนึ่งทริปที่ประทับใจ ขึ้นมาภูเขาแต่มองไปทางไหนก็มีแต่ทรายเหมือนมาเที่ยวทะเล มาที่นี่การหาที่เที่ยวรอบๆบ้าน คือความสุขของแม่เลย ขอบคุณพ่อและลูกที่ไปสร้างความทรงจำด้วยกันน้า Source