Into the woods camp no.18Underground Camp.แม้ฝนจะตกจนเปียกปอน พายุเข้าก็ว่าได้ แต่เด็กๆกล้าหาญสมกับเป็นนักผจญภัย ขุดพลอยกันจนภารกิจสำเร็จค้าบ Firefly Forest School – โรงเรียนหิ่งห้อย #ห้องเรียนธรรมชาติ Source