กานติกับเสื้อสวยๆของน้ากิ๊กค้าบ ส่วนตากล้องนั้นฝีมือแม่เอง 🌤🐌🐢 #Easytee#GandhiPhotoshoot Photo by Me Source