เปิดรอบพิเศษตามคำเรียกร้อง
Saturday-Sunday Performing Arts Group
สำหรับผู้ปกครอง...
เปิดรอบพิเศษตามคำเรียกร้อง💗💗💗🚨 Saturday-Sunday Performing Arts Group🎭 สำหรับผู้ปกครองที่สนใจแคมป์ปลายปีกลุ่มที่ 1 เพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมเป็นนักแสดงในละครเวที เรื่อง “Maybe you are my only sunshine” […]