Seed Scavenger Hunt.
Seed Scavenger Hunt.🫘🌱🌳 Source
Just 3 days left we will go to Finding Neverland Camp Season2. Treasure Hunt🕵🏻‍♂️ Sailing the […]
วันที่ 2 ของแคมป์หิ่งห้อย เราไปปั่นจักรยานและ scavenger hunt แถวๆสวนสาธารณะกันค่...
วันที่ 2 ของแคมป์หิ่งห้อย เราไปปั่นจักรยานและ scavenger hunt แถวๆสวนสาธารณะกันค่ะ สังเกตได้ว่าใกล้ๆกรุงเทพนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอีกหลายแห่งเลยที่ให้เด็กๆไปเรียนรู้กัน แคมป์ใกล้กรุงของเรา ก็เจอยังเจอพื้นที่สีเขียวอยู่นะคะ ห้องเรียนธรรมชาติของพวกเรา มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณทุกท่านที่มาเติมเต็มความอบอุ่นให้พื้นที่ของคนที่มีหัวใจรักธรรมชาตินะคะ Source
Treasure Hunt with Firefly Forest School Camping #06
Treasure Hunt with Firefly Forest School Camping #06 Source