เพราะสองมือที่เคยเอื้อมไปช่วยชีวิตคนติดในอาคาร 6 ชั้นถล่ม หนู-ประกาศิต เลาหะเดช จึงได้รู้ว่า “ทุกชีวิตมีค่า และเราก็มีค่าที่จะช่วยเหลือเขา” ชายใจอาสาผู้นี้อุทิศตัวให้กับงานกู้ภัยมาตั้งแต่อายุ 15 จนก่อตั้ง Frog Team Thailand รวมพลอาสาสมัครในทุกสายอาชีพ ตั้งแต่วิศวกร […]
พ่อหนู คุณครูและคุณพ่อคนเก่งของพวกเราค่า🥰🥰 เพราะสองมือที่เคยเอื้อมไปช่วยชีวิตคนติดในอาคาร 6 ชั้นถล่ม หนู-ประกาศิต เลาหะเดช จึงได้รู้ว่า “ทุกชีวิตมีค่า และเราก็มีค่าที่จะช่วยเหลือเขา” ชายใจอาสาผู้นี้อุทิศตัวให้กับงานกู้ภัยมาตั้งแต่อายุ 15 จนก่อตั้ง Frog Team Thailand […]
พ่อหนู คุณครูและคุณพ่อคนเก่งของพวกเราค่า

เพราะสองมือที่เคยเอื้อมไปช่วยชีวิตคนติ...
พ่อหนู คุณครูและคุณพ่อคนเก่งของพวกเราค่า🥰🥰 เพราะสองมือที่เคยเอื้อมไปช่วยชีวิตคนติดในอาคาร 6 ชั้นถล่ม หนู-ประกาศิต เลาหะเดช จึงได้รู้ว่า “ทุกชีวิตมีค่า และเราก็มีค่าที่จะช่วยเหลือเขา” ชายใจอาสาผู้นี้อุทิศตัวให้กับงานกู้ภัยมาตั้งแต่อายุ 15 จนก่อตั้ง Frog Team Thailand […]