𝐅𝐚𝐫𝐦 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐖𝐞𝐞𝐤

 สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องฟาร์มกัน ทั้งเด็กๆ กลุ่ม FFS1 และ Pl...
𝐅𝐚𝐫𝐦 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐖𝐞𝐞𝐤🐄🐓🐏🐖🌽🥬🍅 สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องฟาร์มกัน ทั้งเด็กๆ กลุ่ม FFS1 และ Playgroup พวกเราศึกษาเรื่องที่มาของอาหาร แวดล้อมในฟาร์ม และฝึกรีดนมวัวเพื่อเตรียมไปเจอพี่วัวตัวจริงกันด้วยค่า #ห้องเรียนธรรมชาติ#fireflyforestschool Source