พี่อแมนด้าและน้องกานติค้าบ ขอบคุณพี่อแมนด้าที่เอ็นดูน้อง ขอบคุณพี่ติณที่นึกถึงสตูดิโอของหม่าม้าจูน และหม่าม้าจูนก็ดีใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้พี่อแมนด้านะค้า กานติเขินพี่อแมนด้าเก็บหน้าเก็บตาไม่ถูกเลย บ้านเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่า 😍😍 𝑶𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒖𝒏𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅, 𝒃𝒆 𝒌𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒐 […]
พี่อแมนด้าและน้องกานติค้าบ ขอบคุณพี่อแมนด้าที่เอ็นดูน้อง ขอบคุณพี่ติณที่นึกถึงสตูดิโอของหม่าม้าจูน และหม่าม้าจูนก็ดีใจที่ได้เป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้พี่อแมนด้านะค้า กานติเขินพี่อแมนด้าเก็บหน้าเก็บตาไม่ถูกเลย บ้านเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่า 😍😍 𝑶𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒖𝒏𝒍𝒐𝒗𝒆𝒅, 𝒃𝒆 𝒌𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒐 […]