เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุข 🥰 “Little Fish” (Swimmy) Shadow Play & Workshop โดย พี่ต้อม Homemade Puppet ซึ่งๆๆๆๆๆ แม่คุ้นหน้าพี่ต้อมมากกกกก มากจนเข้าไปถามว่า […]
Shadow play หนึ่งในกิจกรรมโปรดของ Camp เราค้าบ 
 นิทานหิ่งห้อยในแคมป์ที่ผ่านมา...
Shadow play หนึ่งในกิจกรรมโปรดของ Camp เราค้าบ นิทานหิ่งห้อยในแคมป์ที่ผ่านมา นำแสดงโดยเด็กชายและเด็กหญิงเจ้าหญิงเจ้าชายค้าบ Source