กานติกับห้องเรียนของกานติค้าบ

พี่ๆรร.เปิดเทอมกันแล้ว กานติเองก็ยังคง Homeschool ทุกวันเช่นเคยค้าบ วันนี้กิจกรรมของกานติคือ ต่อ puzzel เล่นเขียน ABC และสะกดคำค้าบ เป็นการทบทวนบทเรียนจากอาทิตย์ที่ผ่านมา กานติเขียนคำว่า Rainbow ได้แล้วตอนนี้ เขียน A-Z ได้แล้ว แต่ยังไม่คล่องในบางตัว เราไม่ได้เริ่มจากการฝึกเขียน แต่เป็นการฝึกระบายสี สัมผัสและต่อตัวอักษรควบคู่ไปกับการฝึกเขียนค้าบ และกานติเริ่มฝึกต่อ puzzle แบบ 20 ตัวค้าบ ไม่ทันหนึ่งทุ่มกานติก็หลับสนิทเลย อยากให้เป็นแบบนี้ทุกวันเลย
Gandhi ‘s story
#GandhiStory
#Homeschooling
#HomeschoolFamily


Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *