ภารกิจใส่เสื้อผ้าของกานติค้าบ ปกติใส่เองไวนะ แต่พอต้องถ่ายดึงซีนเฉยเลย555
Source

Tags:

One response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *