GANDHI’S DAY
After we finish work for this week. We want to spend a time with Gandhi. So, here we are.🥰 วันนี้หม่ามี้กับแดดดี้ ยกให้เป็นวันของน้องเลย เสร็จจากทุกภารกิจงานของหม่าม้าในวีคนี้ เราเลยออกเดทกันซะหน่อย ไปไหนไกลๆไม่ได้เพราะพรุ่งนี้จะลุยงานต่อกัน เราก็เลยไปที่กานติอยากจะไปแล้วกัน คิดถึงปลากับนกพิราบและสไลด์เดอร์ในสวนซะงั้น

Source

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *