วันนี้เราใช้เวลาช่วงกลางวันด้วยกันเพื่อที่จะทำคลาสของกานติ ถึงตลอดวีคจะยุ่งขนาดไหน แต่เรื่องสำคัญอันดับที่หนึ่งของหม่าม้าก็คือเรื่องกานติและ Homeschool class ของพวกเรา
กานติยังจำคำที่เคยเรียนกันไปแล้วได้ และต่อยอดคำใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปี ถือว่าเด็กๆความจำดีมากๆเลย หม่าม้ากับกานติเราจะใช้กระบวนการเล่นเพื่อให้กานติเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ คำแต่ละคำที่ฝึกเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมาจาก Topic ที่หม่าม้าตั้งและคำที่กานติเลือกและสนใจทั้งนั้นเลย
#gandhistory
#เด็กชายโฮมสคูล
#บ้านเรียนธรรมชาติ
#homeschooling
#homeschool
#naturestudy

Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *