𝔾𝕒𝕟𝕕𝕙𝕚 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪
𝒲𝑒𝑒𝓀 𝟥 : 𝒯𝓇𝑒𝑒𝓈

เริ่มสัปดาห์ “คุณต้นไม้” ด้วยการวาดรูประบายสีและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการมีชีวิตของต้นไม้กัน และหลังจากนั้นเราเริ่มเดินสำรวจรอบๆบ้านของเราว่ามีต้นไม้รูปทรงอะไรบ้าง กตอนวาดรูปกานติบอกว่ารูปที่กานติวาด คือ รูป ผีเสื้อติดอยู่บนต้นไม้เพราะจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์55555

Butterfly stuck on the tree because butterfly wants to see sun.

Source

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *