กานติอ่านหนังสือให้เอลีนฟังได้แล้วน้า วันหลังจะให้เอลีนมานั่งฟังบ่อยๆเพราะพี่คนนี้จะตั้งใจอ่านเป็นพิเศษเลย5555
Source

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *