โรงเรียนหิ่งห้อย_Garden_Snail_Firefly_ForestSchool_1

ผลงานศิลปะของเด็กๆ Firefly Forest School – โรงเรียนหิ่งห้อย ในสัปดาห์ของ “Garden Snail” บางคนเล่าให้ฟังว่าหอยมันกลัวเลยไปอยู่ในกระดอง เลยมีแค่ฝาหอย บางคนบอกว่าชิ้นงานของเค้าคือมืดแล้วหอยเลยนอนอยู่ใต้ดิน นี่แหละศิลปะของการถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขา ช่างแตกต่างและมีเสน่ห์ในแบบของพวกเขาเอง อิสระทางความคิดทำให้จินตนาการของพวกเขาเติบโตงอกงาม เวลาแบบนี้แหละที่พี่จูนมองเห็นว่าหิ่งห้อยน้อยๆทุกตัวกำลังเปล่งแสงเป็นประกายในหนทางของตัวเอง

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *