โรงเรียนหิ่งห้อย_ห้องเรียนธรรมชาติ_Firefly Forest School_Bangkok_Thailand (4)

? โรงเรียนที่สร้างขึ้นมาจากความฝันของเด็กหญิงคนหนึ่ง ที่เชื่อว่า “พลังของความรัก ความฝัน และความศรัทธา” จะพาให้เราไปถึงจุดมุ่งหมาย ทั้งในชีวิต และจิตวิญญาณ โดยมีธรรมชาติและโลกกว้างใบนี้ เป็นขุมทรัพย์ของการเรียนรู้ เป็นพลังของรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงในการเติบโต เราจะเข้าถึงแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์และสรรพสิ่งได้ ผ่านการใกล้ชิดกับธรรมชาติ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของโรงเรียนหิ่งห้อย โดยมีจักรวาลใบนี้เป็นห้องเรียน บ้าน คือ รากฐานของการเติบโต และพ่อแม่ผู้ปกครอง คือ ครูผู้สอนคนสำคัญ

? ในกระบวนการนี้ เราจะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ (Learning Space) ไปพร้อมกับการสร้างความมั่นคงและปลอดภัย ผ่านท่วงทำนอง (Rythm) ของ “วัน เวลา ฤดูกาล” ให้เด็ก ๆ ได้สร้างปฏิทินแห่งชีวิต สร้าง Curiosity (ความรักในการเรียนรู้) และเติบโตใกล้ชิดกับธรรมชาติ ผ่านการพัฒนาเด็ก ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

•Body

•Soul

•Spirit

อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด

? หลักสูตร Firefly Forest School นี้ แม่จูนได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลากหลายบุคคลสำคัญ โดยเฉพาะ Charlotte M. Mason นักปฏิวัติบ้านเรียน รุ่นแรก ๆ ชาวอังกฤษ หลังจากนั้น แม่จูนได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า พร้อมนำมาใช้จริงกับ ”กานติ” ลูกชายตัวน้อย ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา

? ผสมผสานความรู้ด้านศิลปะและศิลปะการแสดงของแม่จูน ทั้งละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ละครเพื่อการศึกษา สำหรับเด็ก เยาวชนและชุมชน (Theatre in Education) การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) ผ่านกระบวนการ “เล่น สำรวจ ลงมือปฎิบัติ” คัดสรรวิธีการเรียนรู้ จนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของ Firefly Forest School

? เรามาร่วมกันร่ายมนต์ สร้างห้องเรียนที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ “กล้า” ที่จะสำรวจบทเรียนต่าง ๆ

“พิสูจน์และตั้งข้อสงสัย” ให้หัวใจได้ทำงาน ให้จิตวิญญาณได้เติบโต กันเถอะค่ะ

? โดยหมวดวิชาหลักของเรามีดังนี้

1. Mathematics (คณิตศาสตร์)

2. Languages Arts (ศิลปะแห่งภาษา)

3. Nature Study & Science (ธรรมชาติศึกษาและวิทยาศาสตร์)

4. History & Geography (ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์)

5. The Arts (ศิลปะศึกษา)

6. Faith & Spirituality (ศาสนาและการศึกษาทางจิตวิญญาณ)

7. Life Skills (ทักษะชีวิต)

8. Health & Physical Education (สุขศึกษาและพลศึกษา)

9. Computer & Technology Skills (ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)

?? ก่อนอื่นแม่จูนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและส่งข้อความมาถามและให้กำลังใจกันนะคะ

.

ตอนนี้ในส่วนของห้องเรียนของเราเปิดรับสมัครใน 2 รูปแบบ คือ

✨ FFS1 : เพื่อนร่วมห้องเรียน ที่จะเข้ามาเรียนรู้ ใช้ชีวิตและเติบโตไปด้วยกันตลอดหนึ่งปีนี้

✨FFS2 : เพื่อนร่วมหลักสูตร เป็นผู้ปกครองที่สนใจใช้หลักสูตรเดียวกันกับแม่จูนเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ลูก และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Community ด้วยกันตลอดหนึ่งปีเลย

? รายละเอียดเบื้องต้นอยู่ใต้รูปภาพเลยนะคะ หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาหาแม่จูนได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์

063-996-5222

?#FireflyForestSchool

#FFS2022

#ห้องเรียนธรรมชาติ???

https://www.facebook.com/FireflyForestSchoolTH

โดย วรัญญา สุนทรแต

By Warunya Soontorntae

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *