วันแสดงผลงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของเด็กๆ Firefly Forest School ค่ะ เด็กๆได้มี...

วันแสดงผลงานก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ของเด็กๆ Firefly Forest School ค่ะ เด็กๆได้มีโอกาสออกแบบ เลือกการแสดงของตนเอง จัดโต๊ะ ทำป้ายชื่อ ตามความชอบของตัวพวกเขาเองเลย ตลอดอาทิตย์นั้น เราเลยเห็นนักออกแบบและนักสร้างสรรค์เต็มห้องเรียนเลยค่ะ
อีกอาทิตย์กว่าๆ เทอม 3 จะเปิดแล้ว คิดถึงเด็กๆที่สุดเลยค่า
Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *