มาแล้วค่าา ตารางของเดือนพฤศจิกายนPlaygroup on November Month𝐖𝐞𝐞𝐤 𝟏 : 𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐬...


มาแล้วค่าา ตารางของเดือนพฤศจิกายน💛

Playgroup on November Month
𝐖𝐞𝐞𝐤 𝟏 : 𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐬 🌷
𝐖𝐞𝐞𝐤 𝟐 : 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭 🌃
𝐖𝐞𝐞𝐤 𝟑 : 𝐋𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬🍁
𝐖𝐞𝐞𝐤 𝟒 : 𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 ❄️

At Firefly Forest School & Suan Rod Fai Park

For kids 2 – 6 years old
�🍄Group 1 : Wednesday 10.00 – 12.00 AM
🍄Group 2 : Saturday 10.00 – 12.00 AM

Activities included
☀️𝙉𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙎𝙩𝙪𝙙𝙮& 𝙎𝙘𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚
🌈𝘼𝙧𝙩𝙨&𝘾𝙧𝙖𝙛𝙩
🥧𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙎𝙠𝙞𝙡𝙡𝙨 (𝘾𝙤𝙤𝙠𝙞𝙣𝙜)
🐝 𝙎𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙏𝙚𝙡𝙡𝙞𝙣𝙜

1250 Baht/time
Or For 1 Course 12 time / 12,000 Baht
(Included Snack already)
**Parent can join our activities too.
Please contact
Line@ : fireflyforest
Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *