𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐬 𝐖𝐞𝐞𝐤
ดอกไม้หลายชนิด เบ่งบานตามฤดูกาลของมัน บางดอกบานให้ความสวยงาม บางดอ...


𝐁𝐥𝐨𝐬𝐬𝐨𝐦𝐬 𝐖𝐞𝐞𝐤🌼🌸🌼🌸
ดอกไม้หลายชนิด เบ่งบานตามฤดูกาลของมัน บางดอกบานให้ความสวยงาม บางดอกสามารถรับประทานได้ ให้สีสัน เป็นอาหารแก่เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ บางดอกนำมาต้มชงชาได้ บางดอกเราทำมาทำงานศิลปะ บางดอกให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คน ดอกไม้เป็นสิ่งสวยงามใกล้ตัวเราและให้ประโยชน์มากไม่แพ้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ นอกจากที่จะอยากให้พวกเขาเข้าใจว่าดอกไม้เติบโตอย่างไรแล้ว เราเองยังอยากให้พวกเขารู้ว่า เจ้าสิ่งน้อยๆเหล่านี้มีประโยชน์มหาศาลอย่างไรในวงจรของธรรมชาติอีกด้วย เช่นกันกับเด็กๆ ที่จะเบ่งบานตามฤดูกาลและเป็นดอกไม้ที่มอบประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองและผู้อื่นได้ตามพลังที่พวกเขามี
Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *