แจ๊คกี้-จูลี่ และ แมรี่ แดรี่ ลูฟี่ ลูพี่ บลูบลี่ มาลา (กานติตั้งชื่อเองหมดไม่เผื่อคนอื่นเลย)😂
Source

Tags:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *