โรงเรียนของเรา ให้ต้นไม้ ใบหญ้า
ดิน ฟ้า อากาศ เป็นคุณครู
ให้พ่อแม่เป็นเพื่อนร่วมห้อง
ให้ห้องเรียนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
ส่วนเราเองทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในชั้นเรียนเท่านั้น

วิชาในห้องเรียนธรรมชาติ
เชิญชวนพวกเขาให้ทำความรู้จักกับธรรมชาติ
เข้าใจในธรรมชาติ ทั้งของตัวเอง บ้านที่เราอยู่ร่วมกัน
และผู้อื่นรอบๆตัว
ฤดูกาลใหม่กำลังมาเยือนแล้ว
เด็กๆที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ
เริ่มสังเกตเห็น และเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจ
ต้อนรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังมา

หม่าม้าจูน
#โรงเรียนหิ่งห้อย
#ห้องเรียนธรรมชาติ
#fireflyforestschool

Our Playgroup in Leaves Week.🍁🍁
Source

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *