ก่อนจบภาคเรียน เราขีดเราเขียนทบทวนความรู้กัน
เรียนเล่นสลับกันไปในทุกวัน จนตอนนี้การอ่านได้เขียนได้ พัฒนาไปอย่างเป็นธรรมชาติSource

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *