ขอบคุณแม่น้ำทุกสาย ห้วย หนอง คลอง บึง และมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ที่สร้างทำให้ทุกสร...


ขอบคุณแม่น้ำทุกสาย ห้วย หนอง คลอง บึง และมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ที่สร้างทำให้ทุกสรรพสิ่งดำรงชีวิตอยู่ใต้ และสร้างให้พวกเราได้เติบโต ขอบคุณที่มอบความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำ ชำระล้างสิ่งต่างๆได้ แม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเล็ก แต่เราจะร่วมดูแลรักษาแม่น้ำในทุกวิถีทางที่เราจะช่วยได้ เพื่อให้โลกของเราคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์แก่พวกเราและผู้คนในรุ่นต่อไป วันลอยกระทงสำหรับพวกเราคือวันขอบคุณน้ำทุกหยดที่พวกเราได้ใช้และดื่มกิน💙💧
Source

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *