วันนี้ของกานติ ลืมตาตื่นเพราะผีเสื้อสองตัวออกจากดักแด้แล้ว กานติรีบตื่นไปส่งมันกลับสู่ธรรมชาติ เล่นโยคะและออกกำลังกายกับแม่ และเล่นน้ำฝนค้าบบบSource

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *