𝔾𝕒𝕟𝕕𝕙𝕚 𝕊𝕥𝕠𝕣𝕪
𝓚𝓸𝓱 𝓜𝓾𝓷𝓝𝓸𝓻𝓴 𝓟𝓻𝓲𝓿𝓪𝓽𝓮 𝓘𝓼𝓵𝓪𝓷𝓭
@𝓡𝓪𝔂𝓸𝓷𝓰

เด็กๆทุกคนคู่ควรที่จะได้เติบโตท่ามกลางธรรมชาติอย่างอิสระเสรี ให้พวกเขามีโอกาสที่จะได้กลิ่นของผืนดิน ได้ชิมรสชาติของน้ำฝน ได้สัมผัสกับสายสม ได้เห็นสรรพสิ่งเติบโต ได้ชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ได้ทักทายดวงจันทร์ฉาย ได้เรียนรู้ที่จะรักและห่วงใย

ไม่ง่ายเลย ท่ามกลางยุคที่เต็มไปด้วยโรคระบาด ไม่เพียงแค่พวกเราผู้ใหญ่ที่จะต้องเผชิญกับทุกข์และความเจ็บป่วย ธุรกิจน้อยใหญ่ได้รับผลกระทบ ธุรกิจของพวกเราเองเปิดปิดเปิดปิดมาปีกว่าแล้ว เด็กๆก็เป็นประชากรอีกหนึ่งกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบมากๆเช่นกัน ปีกว่าแล้วที่การเดินทางไปไหนมาไหน แม้แต่เปิดประตูออกไปหน้าบ้าน ยังคงเป็นเรื่องยากและเสี่ยงอันตรายสำหรับพวกเขา โรงเรียนที่ปิดทำการ… MoreSource

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *