– ชั่วโมงสายรุ้ง – 🌈🌈
(Rainbow Time)
วันนี้กานติทำความรู้จักกับคำว่า Rainbow
• ฝึกเขียน
• สะกดคำ
• รู้จักสีของรุ้ง
หลังจากนั้น เราก็คุยกันถึงที่มาที่ไปของสายรุ้งกัน พอเรียนกันจบแล้ว กานติสามารถจำคำและเขียนได้โดยที่หม่าม้าไม่ต้องบอกใหม่ และกานติก็จำสีของเจ้าสายรุ้งได้แล้ว และวันนี้เรามีเจ้าถาดสีรุ้ง กิจกรรม sensory play กับ ข้าวสีรุ้ง
กิจกรรมนี้สนุก ได้ความรู้ด้วย หม่าม้าจูนแนะนำเลยค่า #naturestudy #naturestudywithkids
#nature #homeschooling #homeschool #homeschoolmom
#naturelearning #activitiesforkidsSource

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *